Lyft-tvingar

Lyft-tvingar är handlyftverktyg som fastskruvas på lämplig höjd på gravstenens sida
STÖDPLÅTEN skall vändas uppåt för att förhindra att tvingen vrider sig vid lyft, det är också viktigt att stödplattan ligger an mot stenen.

”Lyft-tvingarna” är utförda i vänster och högerutförande för att skruven alltid skall komma åt samma sida.

Arbetsbredd: 200 mm
Tryckytorna är skyddade med skyddshuvar lätt utbytbara.
Vikt: ca.6 kg.

Ring 054 - 526 191 eller maila oss hammex@telia.com